Xe goòng 2,6x2,6

Model:
Painted colour:
Application:
Xuất xứ: Không áp dụng
In stock: Yes
Price: Liên hệ

 
        
Ký hiệu Tải trọng  (kg) Kích thước bao  (m) Trọng lượng  (kg)
XG 2,6x2,6   2,6x2,6 870
XG 3,6x3   3,6x3 -
XG 4,57x3   4,57x3  
Other
 
Đầu | 1 | 2 | 3 | 4 | Cuối