Trục bánh goong bi 6315

Model: TG-315
Painted colour:
Application:
Xuất xứ: Không áp dụng
In stock: Yes
Price: Liên hệ

 
Thép C45
Gia công trên máy tiện CNC và máy Phay CNC
Other