Tin Tức

SẢN PHẨM CÔNG TY

SẢN PHẨM CÔNG TY HAMEC 

Tuyển Dụng

THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG THỢ LẬP TRÌNH VÀ VẬN HÀNH MÁY CNC

(Có xe đưa đón từ Long Biên- Hưng Thịnh)

NHỮNG NGƯỜI ĐI TIÊN PHONG VỀ TAY GẮP ROBOT

Có thể thấy, thế giới ngày càng phát triển, một phần không nhỏ trong đó là sự lên ngôi của công nghệ. Cách mạng Công nghiệp 4.0 (hay Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư) là sự ra đời của một loạt các công nghệ mới, kết hợp tất cả các kiến thức trong lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số, sinh học, và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực, nền kinh tế, các ngành kinh tế và ngành công nghiệp.