Máy nhào lọc thuỷ lực 550

  • Thông tin sản phẩm
bsp;

Tên thiết bị: Nhào lọc thuỷ lực 550

Năng suất(m3/h): 25-35

Công suất(kw): 77,2

Kích thước: 6.500 x 2.200 x 1.300

Trọng lượng: 8.500 kg