Máy nhào đùn chân không NĐCK450 ( Tổ hợp)

Model:
Painted colour:
Application:
Xuất xứ: Không áp dụng
In stock: Yes
Price: Liên hệ

 

NDDCK450 B

Công suất điện : động cơ đùn -110kw-1500v/p

                         động co nhào 55kw-1500 v/p

                          Bơm chân không - 15k-1500 v/p

                          Động cơ trục lô quấn đất : 5,5kw-50v/p

 

Other
 
Đầu | 1 | 2 | 3 | 4 | Cuối